Kontakt

STILMAN GROUP s.r.o.

Kostolianska cesta 67 040 01 Košice
Slovakia


IČO: 52 993 817

IČ DPH: SK2121219100

Registrácia: 
OR OS Košice I, odd. Sro, vložka č. 48602/V

prevádzka

STILMAN GROUP s.r.o.

Trebejovská 437

044 31

Družstevná pri Hornáde

Slovakia

+421 910 180 968


info@stilman-group.com

BANKOVÉ SPOJENIE

Slovenská sporiteľňa a.s.

IBAN: SK38 0900 0000 0051 9585 9706
BIC: GIBASKBX

Kontakt

STILMAN GROUP s.r.o.

Kostolianska cesta 67
040 01 Košice

Slovakia

IČO: 52 993 817
IČ DPH: SK2121219100

Registrácia: OR OS Košice I
odd. Sro, vložka č. 48602/V

prevádzka

STILMAN GROUP s.r.o.

Trebejovská 437
044 31 Družstevná pri Hornáde

Slovakia

+421 910 180 968
info@stilman-group.com

BANKOVÉ SPOJENIE

Slovenská sporiteľňa a.s.
IBAN: SK38 0900 0000 0051 9585 9706

BIC: GIBASKBX

 

 

Copyright © 2020 | STILMAN GROUP s.r.o