contact

STILMAN GROUP s.r.o.

Kostolianska cesta 67
040 01 Košice
Slovakia

Company No.: 52 993 817
VAT No.: SK2121219100


Incorporated in the Business Register at the District Court of Košice I
Section: Sro, Insert No.: 48602/V

workshop

STILMAN GROUP s.r.o.

Trebejovská 437
044 31
Družstevná pri Hornáde
Slovakia

+421 910 180 968
info@stilman-group.com

 

BANK

Slovenská sporiteľňa a.s.

IBAN: SK38 0900 0000 0051 9585 9706
BIC: GIBASKBX

CONTACt

STILMAN GROUP s.r.o.

Kostolianska cesta 67
040 01 Košice
Slovakia

Company No.: 52 993 817
VAT No.: SK2121219100

Incorporated in the Business Register at the District Court of Košice I
Section: Sro, Insert No.: 48602/V

workshop

STILMAN GROUP s.r.o.

Trebejovská 437
044 31 Družstevná pri Hornáde
Slovakia

+421 910 180 968
info@stilman-group.com

BANK

Slovenská sporiteľňa a.s.

IBAN: SK38 0900 0000 0051 9585 9706
BIC: GIBASKBX

Copyright © 2020 | STILMAN GROUP s.r.o