O nás

Spoločnosť STILMAN GROUP s.r.o. sa zameriava na poskytovanie služieb v niekoľkých oblastiach. Prvou z nich je práškové lakovanie, ktoré predstavuje modernú a ekologickú technológiu povrchovej úpravy kovových výrobkov. Vďaka nadštandardným rozmerom našej vypaľovacej pece prijímame zákazky do dĺžky až 10m. Lakovniam ponúkame spoluprácu vo forme distribúcie závesného a maskovacieho materiálu od popredného nemeckého výrobcu CITAKU. Naše portfólio zahŕňa aj služby obstarávania (procurement), ktorých cieľom je zvýšiť organizačnú efektivitu našich klientov identifikovaním lepších zdrojov dodávok. Aktívny prístup našej spoločnosti k ekológii sa  premieta do ďalšej z našich služieb, ktorou je dodávanie prvotriednych slovenských drevných peliet. Pelety poskytujú plnohodnotné komfortné automatické vykurovanie domácností, malých i veľkých objektov.

NAŠA VÍZIA A HODNOTY
– Chceme pomáhať našim zákazníkom rásť a rozvíjať sa

– Úspech našich zákazníkov je aj naším úspechom
– Staviame na individuálnom prístupe k zákazníkom a používame kvalitné materiály
– Dbáme na požiadavky zákazníkov a sme pripravení ich riešiť  
– Vychádzame v ústrety našim zákazníkom
– Usilujeme sa o neustály profesijný rast a rozvoj
– Sme spoločensky zodpovednou firmou, ktorá zahŕňa sociálne a ekologické záujmy do bežnej firemnej praxe

Sídlo spoločnosti

STILMAN GROUP s.r.o.

Kostolianska cesta 67
040 01 Košice
Slovakia

IČO: 52 993 817
IČ DPH: SK2121219100

Prevádzka

STILMAN GROUP s.r.o.

Trebejovská 437
044 31 Družstevná pri Hornáde
Slovakia

Mob.: +421 910 180 968 
e-mail: info@stilman-group.com

Bankové spojenie

Slovenská sporiteľňa a.s.

IBAN: SK38 0900 0000 0051 9585 9706

BIC: GIBASKBX

 

Copyright © 2020 | STILMAN GROUP s.r.o