ÁLLÁSOK

Érdeklődés esetén kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot
az info@stilman-group.com címen, és írja be az alábbi szöveget az üzenetébe:

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelet (általános adatvédelmi rendelet, a
továbbiakban: GDPR) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja és az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján nyilatkozom, hogy a STILMAN GROUP kft. (cégjegyzékszám: 52 993 817) által meghirdetett állásra
benyújtott pályázati anyagommal kapcsolatban egyidejűleg hozzájárulásomat adom személyes adataim megismeréséhez és kezeléséhez a felvételi eljárásban résztvevők számára. Kijelentem, hogy minden általam megadott személyes információ valódi, helyes és teljes. Ez a hozzájárulás önkéntes és 3 évre szól. Ezt a hozzájárulást bármikor, írásban vissza lehet vonni.

Copyright © 2020 | STILMAN GROUP s.r.o