OBSTARÁVANIE

Obstarávanie (procurement) v najjednoduchšom slova zmysle zahŕňa sériu aktivít a procesov, ktoré sú potrebné na to, aby spoločnosť mohla získať potrebné produkty alebo služby od najlepších dodávateľov za najlepšiu cenu. Optimalizácia obstarávania hrá v podnikaní dôležitú úlohu pri dosahovaní udržateľného rastu a zabezpečovaní konkurencieschopnosti. Aj malé zníženie nákladov spojené so strategickou optimalizáciou môže mať obrovský vplyv na napredovanie podniku.

“Náš klient získava strategickú výhodu – môže obchádzať výzvy spojené s výberom stratégie obstarávania a problémami s riadením dodávateľov a miesto toho sa zamerať na hlavné stratégie svojho podnikania. U nás obstarávanie nie je len o nákupe produktov, služieb alebo prác z externých zdrojov. Vyžaduje si strategické plánovanie, aby mohli spoločnosti tieto veci získať za čo najlepšie náklady, ktoré zodpovedajú ich potrebám v kvalite, množstve, umiestnení a čase. Je nevyhnutnou súčasťou celkovej obchodnej stratégie ktorejkoľvek väčšej spoločnosti.”, uviedol Ing. Zdenko Brtáň, zakladateľ a generálny riaditeľ STILMAN GROUP s.r.o.

Naše obstarávacie služby zahŕňajú sériu aktivít a procesov, ktoré umožňujú našim klientom získať potrebné produkty za čo najlepšie náklady. V závislosti od potrieb klienta, dokážeme zaobstarať malé vzorky požadovaného produktu, ako aj veľkosériové výrobky. Kroky procesu obstarávania sú tieto:

  1. identifikácia dodávateľov na základe potrieb zákazníka
  2. dopytovanie
  3. prijímanie ponúk
  4. vyjednávanie podmienok
  5. výber dodávateľa
  6. vytvorenie objednávky a dokladu o tovare
  7. správa prepravy
  8. príjem faktúr
  9. uskutočnenie dopravy

Spolupracujeme s klientmi z rôznych priemyselných odvetví. Využitie našich služieb im umožňuje nachádzať lepšie nákupné riešenia a zvyšovať úspešnosť ich podnikania. Jeden z významnejších projektov z nášho portfólia bol zameraný na obstaranie kovových potrubí na geotermálne využitie. Podľa prieskumov trhu sa očakáva, že v blízkej budúcnosti stúpne dopyt po zdroji geotermálnej energie a udrží sa ešte dlho. Tento trend vytvára množstvo príležitostí na rozšírenie kapacity geotermálnych elektrární.
Našim klientom pôsobiacim na trhu s geotermálnou energiou poskytujeme kompletné služby obstarávania, ktoré zahŕňajú v
ýber dodávateľa na základe požiadaviek a špecifikácie od klienta, vyjednávanie cien, certifikáciu k materiálom, fakturáciu, logistiku a konečné odovzdanie klientovi.                

power-plant-67538_1280

V prípade záujmu nás kontaktujte:

Mobil

+421 908 508 179

E-mail

 zdenko.brtan@stilman-group.com 

Copyright © 2020 | STILMAN GROUP s.r.o